Make your own free website on Tripod.com

Bilangan mol dan Kepekatan larutan

Kepekatan larutan dalam g/dm3

Kepekatan larutan (g/dm3) = isipadu zat terlarut zat terlarut

                                                  Ispadu larutan dalam dm-3

 

Kepekatan larutan dalam mol/dm3 (Kemolaran)

 

                      Kepekatan larutan (mol/dm3)  = kemolaran

                                                                    = bilangan mol zat terlarut

                                                                         isipadu larutan (dm-3)

 

untuk menukar unit kepekatan, formula dibawah boleh digunakan

Kepekatan larutan (g/dm3)  / JMR   =========>   kemolaran

 

Contoh:

Kepekatan NaOH  80 g/dm3     =   2mol/dm3 

 

Contoh soalan

1. 40 g NaOH dilarutkan dalam air 2 dm .Tentukan kepekatannya dalam g/dm3 dan mol/dm3 .

Penyelesaian

Kepekatan (g/dm3)  =  sipadu zat terlarut zat terlarut

                                      Ispadu larutan dalam dm-3

                               =    40 g

                                     2 dm3

                                  = 20 g/dm3

JMR NaOH = 23 + 16 + 1 = 40

Kemolaran   = Kepekatan (g/dm3)  / JMR

                    = 20 g/dm3

                        40

                    = 0.5 mol/dm3