Hubungan mol dengan isipadu(Gas)

Isipadu gas sangat bergantung pada keadaan suhu dan tekanan.  

Pada suhu dan tekanan piawai,

1mol H2 menmpati 22.4 dm-3

1mol H2 menempati 22.4 dm-3

1 mol CO2 menempati  22.4 dm -3

32 g O2 menempati 22.4 dm -3

44 g CO2 menempati  22.4 dm -3

2O2 (2 moles O2) = 64 g = 44.8 dm-3

3H2 (3 moles H2) = 6g = 67.2 dm -3

1 mol sebarang gas menempati 22.4 dm3 pada suhu dan tekanan piawai , STP (suhu 0 oC, tekanan 1 atm) 

Isipadu gas = bilangan mol  x  22.4 dm -3 (STP)  

 

Pada suhu bilik 

1CO2  = 24 dm-3   

2CO2  = 2 X 24 dm-3  = 48 dm-3  

0.5 mol CO2 = 12 dm-3  

1 mol sebarang gas menempati 24 dm3 pada suhu bilik.

 

Isipadu gas = bilangan mol  x  24.0 dm -3 (suhu bilik)

contoh

1. Berapakah isipadu 0.5 mol gas oksigen pada STP

Penyelesaian

Isipadu 1 mol gas oksigen pada STP = 22.4 dm-3 

maka, 0.5 mol  gas oksigen pada STP = 0.5 X 22.4 dm-3  

 

2. Hitungkan bilangan mol 10 dm-3 gas karbon dioksida pada suhu bilik

Penyelesaian

Pada suhu bilik,

24 dm-3 CO2 = 1 mol

maka, 10 dm-3 = 10 dm-3 X 1 mol

                              24 dm-3

                           = 0.42 mol

Make your own free website on Tripod.com