Make your own free website on Tripod.com

 

Maksud mol

mol dan zarah  
  mol dan bilangan
     atom
     molekul
     ion
  soalan & penyelesaian
  uji diri  
  lembaran kerja
      

mol dan jisim
Jisim molar  bahan
menentukan 
    bilangan mol bahan
    Jisim bahan
soalan dan penyelesaian
Uji diri
Lembaran kerja

mol dan isipadu
Isipadu 1 mol gas 
    pada STP/suhu bilik
soalan & penyelesaian
uji diri
Lembaran kerja

mol dan kepekatan larutan
Kepekatan larutan dalam
    g dm-3
    mol dm-3
soalan dan penyelesaian
uji diri
lembaran kerja

Nisbah bilangan mol
Nisbah bilang mol dalam 
    formula / persamaan kimia
soalan & penyelesaian
uji diri
Lembaran kerja

Pelajar kerapkali salah tanggapan tentang konsep mol kerana pelajar tidak memahami konsep mol dengan jelas. Sebenarnya konsep mol merupakan satu konsep yang mudah.  

Ahli kimia menghadapi masalah untuk bekerja di makmal dengan menggunakan atom kerana saiz atom sangat kecil tentulah jisimnya sangat kecil. Maka mol digunakan.

Mol merupakan unit pengukuran asas dalam bidang kimia. Kebanyakan masalah dalam bindang kimia melibatkan pemahaman tentang konsep mol.   Jadi  sekiranya kita bercakap berkenaan mol, kita boleh kaitkannya dengan ,

Kenapa mol diguanakan ?

  1. Zarah yang membina bahan sangat halus maka pengiraan menggunakn mol lebih mudah.
  2. Satu skala pengukuran diperlukan dalam menjalankan kerja.
  3. Sekala pengukurun diperlukan dalam menjalankan eksperimen di makmal. Dalam makmal penukuran jisim bahan digunakan.

 


 

NOMBOR AVOGADRO

6.02x1023  

 


 

 

 

 

 

 

Anda Adalah pelawat yang ke

  Hit Counter

Website ini masih dalam pembinaan. Sebarang komen dan cadangan sangat dialu-alukan. Hantar kepada

samsuri_sudin@yahoo.com