Make your own free website on Tripod.com

Hubungan antara jisim,bilangan mol dan bilangan atom/molekul

 

 

Pengiraan kepekatan dalam gdm-3 atau moldm-3


(I) Kepekatan larutan dalam gdm-3 =

(ii) Kepekatan larutan dalam moldm-3 =

 

Pengiraan yang melibatkan
penggunaan persamaan kimia yang seimbang

Diberi persamaan : aA + bB ------------> cC + dD

Daripada persamaan : a mol A menghasilkan d mol D

maka x  mol A mengahsilkan t4_1.gif (911 bytes) mol D

 Perhatian :
1. Selalu membuat pengiraan dalam
unit mol dahulu sebelum menukar kepada unit lain yang       dikehendaki oleh soalan.
2. Pada keadaan bilik, 1 mol sebarang gas menempati isipadu 24 dm3.
3. Pada keadaan s.t.p, 1 mol sebarang gas menempati 22.4  dm3